Galéria realizácií

Vykonané práce

Fotogaléria našich referencií a u nás realizovaných plošných výsekových nástrojov, výsekových nástrojov s reliéfnou ražbou, vylupovacích a rozlamovacích nástrojov.

Výsekové nástroje