Európsky fond

Tento projekt:

Zásadná zmena výrobného procesu vysoko inovatívnou technológiou v spoločnosti DUO FORM, s.r.o.

Hlavným cieľom projektu je podpora inovácie výrobného procesu pri súčasnom znížení technologickej medzery na Slovensku.

Je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Ciele projektu budú naplnené prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity zameranej na obstaranie štyroch logických celkov pre zásadnú zmenu výrobného procesu výsekových foriem.

Realizácia projektu zachová existujúci produktový rad, ale jednotlivé produkty bude možné vzrábať presnejšie, rýchlejšie, efektívnejšie a energeticky menej náročne.